"Βαριά" πρόστιμα για τα παράνομα τυχερά παιχνίδια προβλέπει ο νέος νόμος

παράνομα τυχερά παιχνίδια

Βαρύτατες ποινές για όσους διοργανώνουν παράνομα τυχερά παιχνίδια και σειρά άλλων προβλέψεων για τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων (ΕΕΕΠ), καθώς και για την εποχική λειτουργία καζίνων περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή.

Με πρόστιμο τουλάχιστον 700.000 ευρώ και με ποινή κάθειρξης τουλάχιστον 10 ετών θα τιμωρείται στο εξής όποιος διοργανώνει και διεξάγει τυχερά παίγνια χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ανεξαρτήτως του τρόπου ή του μέσου διεξαγωγής. Επίσης όποιος διεξάγει παράνομα παίγνια μέσω διαδικτύου θα τιμωρείται με χρηματικές ποινές από 200.000 έως και 500.000 ευρώ και με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών. Οι αυστηρές αυτές ποινές περιλαμβάνονται στο άρθρο 173 ενός νέου πολυνομοσχεδίου - μαμούθ. Συγκεκριμένα προβλέπεται:

α. Αν τα παίγνια διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 3 ετών και με χρηματική ποινή από 100.000 έως 200.000 ευρώ ανά παιγνιομηχάνημα.

β. Αν τα παίγνια διεξάγονται μέσω του διαδικτύου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών και με χρηματική ποινή από 200.000 έως και 500.000 ευρώ.

γ. Αν τα παίγνια που διεξάγονται είναι τυχερά, τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και με χρηματική ποινή 700.000 ευρώ, ανεξάρτητα από τον τρόπο ή το μέσο διεξαγωγής των παιγνίων.

δ. Όποιος διοργανώνει παίγνια χωρίς την απαιτούμενη προς τούτο άδεια, χωρίς αυτά να διεξάγονται, τιμωρείται με το 1/3 των παραπάνω ποινών».

Με το σχέδιο νόμου ρυθμίζονται και άλλες εκκρεμότητες, όπως οι πηγές χρηματοδότησης της Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ενώ αποσαφηνίζεται και το ζήτημα με τα πιστωτικά ιδρύματα με τα οποία μπορούν να συνεργάζονται οι εταιρείες διαδικτυακού στοιχηματισμού, ώστε να μην αποκλείονται όμιλοι από την Ευρωζώνη όπως προέβλεπε παλαιότερη ρύθμιση).

Share/Bookmark